بررسي HBsAg    مثبت

                                          

اگردرسرم بيماري به طور اتفاقي HBsAg (آلودگي به ويروس هپاتيت B ) مثبت گردد چه اقدام  هاي تشخيصي بايد انجام داد.

در بررسي بايد سوالات زير را مطرح نمود.

 

 

س 1: آيا بيمار اخيرا دچار آلودگي به ويروس هپاتيت B  شده است؟

 

ج: اگر از مدت آلودگي اطلاعي نداريم  IgM- HBcAb را اندازه گيري مينماييم. مثبت بودن آن معرف حاد بودن آلودگي (كمتر از 6 ماه) و منفي بودن  آن معرف مزمن بودن آلودگي (بيشتر از 6 ماه)  ميباشد. در نوع مزمن سوال بعدي را بايد مطرح نمود.

 

س2: آيا بيمار دچار هپاتيت مزمن ميباشد.

ج: در بيماران مبتلا به  HBsAg  مزمن تست هاي كبدي ( LFT) را چك منماييم اختلال در اين انزيم ها به خصوص بالا بودن    ALT  معرف   هپاتيت مزمن مي باشد در صورتيكه طبيعي بودن   آن  معرف   حامل بودن ويروس (Carrier ) ميباشد. در بيماران هپاتيت مزمن  سوال بعدي را بايد مطرح نمود

 

س3:  آيا بيمار دچار هپاتيت مزمن فعال ميباشد؟

ج:  اگرچه بيوسي كبد در اين  بيماران شدت بيماري را نشان ميدهد اما مثبت بودن    HBe Ag    و بالا بودن گاما گلوبولين  درسرم  بيماران مبتلا به    HBsAg    معرف هپاتيت مزمن فعال ميباشد.

 

س4: آيا خطر ديگري نيز بيماران  HBsAg  مثبت را تهديد ميكند؟

ج: بله مهمترين خطر كانسر كبد ( HCC ) ميباشد. به همين دليل بايد سالانه بيماران از اين نظر اسكرين شوند.  بهترين روش اسكرين اندازه گيري    AFP  به همراه سونوگرافي از كبد ميباشد كه به خصوص در بيماران مسن بايد سالانه انجام شود. خطر ديگر آلودگي به ويروس HDV  مي باشد كه معمولا با بدحال شدن بيماران همراه ميباشد.

 

س5: در مجموع چه آزمايش هايي بايد در فرد مبتلا به   HBsAg    مزمن انجام داد؟

ج: آزمايش هاي:

R//

AST/ALT

BIL(d, ind)

ALK Ph.

PT

Alb/Globulin

Hbe Ag

AFP

U/S

در صورت طبيعي بودن تمام آزمايش هاي فوق بيمار حامل آنتي ژن (Carrier) تلقي گردد.

 

س6: اگردر خانم حامله اي     HBsAg    مثبت گردد چه اقدامي بايد انجام داد؟

ج: در ابتدا تست هاي كبدي (LFT) تقاضا ميشود در صورت طبيعي بودن بيمار حامل ويروس تلقي ميگردد. اما مهمترين خطري كه جنين را تهديد ميكند انتقال ويروس مي باشد.  ثابت شده كه اگر در اين  بيماران

 

Hbe Ag نيز مثبت باشد و يا اگر خانم حامله در سه ماه سوم حاملگي دچار هپاتيت B گردد شانس انتقال آلودگي شديدا افزايش ميابد . براي يشگيري از انتقال ويروس در اين دو گروه از بيماران بايد به محض تولد علاوه بر واكسن سرم  0/5CC ) HBIG عضلاني   در موقع تولد)  به نوزادان تزريق گردد. در بيماران Hbe Ag منفي شانس انتقال الودگي خيلي كم است و فقط تزريق واكسن بخ نوزاد كافي است.